Skip to content

Salmunge, EW-group

EW-groups uppdrag omfattade en scanning på en av deras sluttäkter. Jobbet innebar en flygscanning av området innan sluttäckningen skulle påbörjas. För detta projekt beräknades en 3D-modell som och en linjemodell för att visa markhöjderna. Detta kommer att användas för maskinmodeller och slutdokumentation.