Skip to content

Östra prommenaden, NCC

Projektet omfattade ritningshantering på östra promenaden. Genom att skapa en delad yta och länka ritningarna till varandra kan man snabbt flytta sig mellan ritningar och använda smarta verktyg på PDF-ritningar. Detta kan användas både på PC och ipad.