Skip to content

Modellering, privat

Scannades en privattomt. Modellen kombinerades sedan men en data-ritad 3D-modell för visualiseringssyften.