Skip to content

Runar VG

Modellering, privat

Scannades en privattomt. Modellen kombinerades sedan men en data-ritad 3D-modell för visualiseringssyften.

Tåby, Bygg och husproduktion

Projektet omfattade reklamfilmer för företaget bygg och husproduktion. De ville lägga fokus på deras olika kunskaper och följa projektet i olika steg.

Inre hamnen, Svevia

Projektet omfattade fotografering och filmning av Svevia verksamhet i Inre Hamnen, Norrköping. I inre hamnen byggs ett helt nytt bostadsområde där Svevia sätter all spont i både kaj och kanal.

Östra prommenaden, NCC

Projektet omfattade ritningshantering på östra promenaden. Genom att skapa en delad yta och länka ritningarna till varandra kan man snabbt flytta sig mellan ritningar och använda smarta verktyg på PDF-ritningar. Detta kan användas både på PC och ipad.

Salmunge, EW-group

EW-groups uppdrag omfattade en scanning på en av deras sluttäkter. Jobbet innebar en flygscanning av området innan sluttäckningen skulle påbörjas. För detta projekt beräknades en 3D-modell som och en linjemodell för att visa markhöjderna. Detta kommer att användas för maskinmodeller och slutdokumentation.