Skip to content

Om oss

Dronepartner

Dronepartner är företag som specialiserar sig i drönarflygning och modellering. Företaget är ett dotterbolag till Mätpartner som har geodetisk precisonsmätning som grund.

Dronepartners mål är att förenkla användingen av både 2D och 3D modeller och ge dig bättre koll på ditt projekt

Våra styrkor

Hög precision

Vi utvecklar oss konstant för att nå en högre precision. Vår bakgrund i geodetisk mätning och teknikintresse är en av våra styrkor.

Enkel användning

Vi anser att 3D modeller har ett stort värde i planeringen av byggprojekt. Vi kan leverera modellerna i ett filformat som passar dina program.

Snabba levereranser

Vi levererar modellerna så fort som möjligt enligt kraven.